Til S medlemmer i Herning kommune

Ja, lige pludselig er der vendt op og ned på vores hverdag. Danmark har de seneste dage oplevet at skoler, arbejdspladser, oplevelsesindustrien og kulturinstitutioner osv. osv. lukkes, samtidig med at antallet af smittede med Coronavirus stiger. Men heldigvis har Danmark en ansvarlig og handlingsdygtig Statsminister, Regering og Folketing der i dialog med arbejdsmarkedets parter Arbejdsgiver og Lønmodtager aftaler det nødvendige.

S fællesbestyrelsen i Herning kommune har på grund af ovennævnte situation besluttet at aflyse planlagte S møder og arrangementer, indtil videre til ultimo april 2020 og efterfølgende til landets sundhedsmyndigheder beslutter det.

• S Kreds og Fællesledelsesgeneralforsamling i Herning kommune den 6. april 2020 – er aflyst.
Vi forventer i stedet at gennemføre generalforsamlingen i august 2020, men i alle tilfælde vil I blive varslet en måned før afholdelse.
Bestyrelsen er bekendt med vi med ovennævnte aflysning, overtræder vores vedtægter § 4 stk. 3, der siger at den kompetente forsamling, årligt skal mødes inden udgangen af maj måned.

• ”Drop in” S medlemsmøde om regions- og byrådspolitik den 24. marts 2020 – er aflyst.

• ”Drop in” S medlemsmøde om regions- og byrådspolitik den 21. april 2020 – er aflyst.

• Vores udsolgte S studierejse til Bruxelles den 23. – 26. maj 2020 – er aflyst.

Yderligere information følger her på hjemmesiden og pr. mail når situationen ændrer sig.

Venlig hilsen
På vegne af Socialdemokraterne Herning kommune
Knud Egon Poulsen
Tlf. 2022-6825