Af Formand for Socialdemokraterne i Herning kommune, Knud Egon Poulsen

Når jeg spørger hvilke begivenheder venner og bekendte mindes i 2019, får jeg forskellige svar: – ”Da Danmark vandt VM herrehåndbold”, – ”Den tragiske togulykke på Storebælt”, – ”Da Notre Dame i Paris stod i flammer”, – ”Den dag Lars Lykke Rasmussen trådte tilbage som V formand”.
Personlig mindes jeg især, da Danmark fik Mette Frederiksen som statsminister og en S regering, med støtte fra venstrefløjspartierne Enhedslisten, SF, de Radikale og Alternativet.

Socialdemokratiet har nu en enestående chance for at indfri de mange fornuftige ideer og ønsker, der ikke var mulig at gennemføre under den borgerlige regering.

Jeg mener en af grundene til vi har fået en ny regering til dels skyldes at Socialdemokratiet har formuleret en miljøpolitik der er blevet folkeeje. Nu hvor danskerne ønsker at bo, leve, transporterer og drive virksomhed på en måde der ikke ødelægger klimaet på ”Moder jord”.

Vi bør være stolte over at den fremtidige nationale miljøpolitik, er blevet formuleret i en bindende klimalov. En lov der sikre at Danmark reducerer udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden 2030 i forhold til 1990 niveauet. Efterfølgende er målet, vi senest i 2050 skal være klimaneutralt.

En anden stor udfordring for S regeringen, er at genoprette skattevæsenet og sikre gældsinddrivelsen. Efter vi de senere år har været vidne til den ene skandale efter den anden. I den forbindelse viser meningsmålinger at næsten halvdelen af borgerne har mistet tilliden og troen til vores skattevæsen.

De stigende private restancer til staten, skyldes næsten udelukkende, det kuldsejlede statslige IT-system ”Et Fælles Inddrivelsessystem” (EFI), der blev skabt i 2005 da Anders Fogh var statsminister og Kristian Jensen var skatteminister. De borgerlige politikere kunne dengang ikke vente på EFI kom i drift, inden de fyrede tusindvis af skattemedarbejder og kommunale pantefogeder.

Ovennævnte er således skyld i at ca. 1 million dansker i dag skylder staten ca. 120 milliarder kroner. Skandalen har betydet at retskafne borgere ”næsten” har mistet troen på at vi alle naturligvis skal betale skat – som er fundamentet for vores velfærdssamfund.

En tredje udfordring er en stigende antal offentlige svindelsager i centraladministrationen, senest i Skatte-, Social- og Forsvarsministerierne.
Statsrevisorerne og deres sekretariat der er vores økonomiske vagthunde, har således gentagende gange gjort opmærksom på at topembedsmænd ikke altid sikrer en god forvaltningsskik. Statsrevisorerne skal desuden sikre at de offentlige finanser bruges som Folketinget har besluttet og forhindrer enkeltpersoners misbrug af offentlige midler.

Undertegnet kan ikke afgøre om de mange skandaler i centralforvaltningen, skyldes manglende evner eller dårlig moral hos ledende embedsmænd, men jeg ønsker ikke at opleve det danske samfund blive mere korrupt. Eller sagt lidt gammeldags, jeg ønsker mere ”ordentlighed” så der kan blive rette op på en til tider dårlige offentlige moral.

Vores statsminister Mette Frederiksen bør meddele hendes fagministre, at hun ikke vil acceptere amatør administration, manglende funktionsadskillelse og revision. Lidt ”lommefilosofisk” handler det om, at det aldrig må være den samme personer der bestiller, godkender og betaler for offentlige varer og tjenesteydelser.

Alle ønskes et godt nytår.