Generalforsamling i Herning Partiforening

Mandag 18. februar 2019 kl. 19.00-21.00 hos 3F, Birk Centerpark 4, Herning

Dagsorden
1. Velkomst v/konstitueret formand Mona Burgdorf Herskind
2. Valg af dirigent og referent
3. Godkendelse af indkaldelsen
4. Godkendelse af dagsorden
5. Valg af stemmetællere
6. Bestyrelsens beretning v/ konstitueret formand Mona Burgdorf Herskind
7. Regnskab og fastsættelse af kontingent v/ kasserer Vera Nybo Jensen
8. Indkomne forslag, forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde
senest den 14. februar 2019.
9. Orientering, Folketing v/Mogens Jensen, Region v/Conny Jensen og Byråd v/Tommy Tønning
10. Gæstetaler Niels Fuglsang, kandidat til Europa Parlamentsvalget
11. Valg til bestyrelse og øvrige hverv – personforslag kan stilles på mødet.
a. Formand for 2 år
b. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – på valg er Per Nielsen, Ingrid Preisler Andreasen,
Mona Hedegaard og Bodil Schou – alle fire modtager genvalg
c. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år – vi har ingen
d. 2 revisorer for 1 år – på valg Marius Kristensen og Karin Bragt – begge modtager genvalg
e. 2 revisorsuppleanter – på valg Arul og Jens Martin Christensen – begge modtager genvalg
f. 1 kongresdelegeret + 1 suppleant
g. 4 delegerede til Regionsrepræsentantskab, 2 fra bestyrelsen og 2 vælges på generalforsamlingen
– på valg Bodil Schou og Jens Martin Christensen – begge modtager genvalg
h. 2 delegerede til AOFs repræsentantskabsmøde – på valg Jens Martin Christensen og Hans Agerup
– begge modtager genvalg.
i. Valg af fanebærer – på valg Lone Børlum – modtager ikke genvalg. Valg af suppleant.
j. Afslutning ved v/ formanden.

—————————————–

Fællesspisning – husk tilmelding:

Traditionen tro, byder vi på ”gratis” fællesspisning forud for generalforsamlingen fra kl. 18.00. Tilmelding senest mandag
11. februar 2019, til kasserer Vera Nybo Jensen på E. vnj@jensen.mail.dk eller tlf. 4129 0079.

————————————————

Til orientering konstituerer bestyrelsen sig efter generalforsamlingen

Dato

18. feb 2019
Expired!

Tid

19:00 - 21:00

Sted

3F, Birk
Birk Centerpark 4, Herning

Følg os på Facebook

Seneste nyheder

Medlemsinformation