Af Vinne Borbjerg

Tirsdag til byrådsmødet havde vi en sag på dagsordenen om at frigive penge til øget normering. Vi skulle her frigive godt og vel 12,1 millioner kroner. Det glæder mig, fordi nu kan det være, at vi igen kan få pædagoger, der kan gå glade hjem fra arbejde. De kan måske tænke tilbage på deres dag, hvor de forhåbentlig har haft tid til at være sammen med børnene, tid til at sætte sig ned og spille et spil med børnene, de har tid til at lave ting, danne relationer og være opmærksom på børnene og guide børnene, så der for eksempel kommer færre konflikter på legepladsen.

Jeg håber, at disse penge kan være med til, at børnene igen får mulighed for tætte relationer med en voksen i daginstitutionen. Jeg ved ikke, om du som læser kan huske det, men jeg kan huske, da jeg var barn og gik i børnehave, der havde vi maddag. Vi var i en lille gruppe på skift med overe i brugsen og handle ind. Vi gik og kiggede på priser, vi var også med til at kigge på grøntsagerne og være med til at bestemme, hvad vi skulle have til vores pasta og kødsovs. Det var tider!

Jeg mener, det er det, der kan gøre en forskel for det enkelte barn. Jeg ved godt, vi ikke er i mål med frigivelsen, men det er et skridt på vejen.

På sidst udvalgsmøde i børne- og familieudvalget havde jeg et ønske om, at vi skulle beholde de 12 millioner kroner, vi havde i ubrugte drift-penge, og som ikke automatisk skulle overføres til de næste to år, men skulle i »kassen«. Mit ønske gik ud på, at de skulle blive i udvalget, og nogle af pengene skulle bruges på at øge normeringen på dagtilbudsområdet. Som den kvikke læser har regnet ud, er dette ikke blevet ført ud i livet. Jeg håber dog, vi i nærmeste fremtid som byråd vil prioritere endnu flere penge til at øge normeringen.

Jeg vil slutte af med at takke vores regering og støttepartierne for at have prioriteret, at de ville anvende 200 millioner kroner ekstra i 2021, hvilket betyder, at vi i alt i år har 12,1 millioner i Herning Kommune. Vi har i budgetforliget bestemt, at pengene skal gå krone til krone til pædagoger. Det får den betydning, at vi får omkring 40 nyuddannede pædagoger i vores daginstitutioner på hver 30 timer, hvis de eller institutionerne ønsker det, bliver det cirka 33 nye uddannede på 37 timer. Det er derfor, jeg tror, at vi igen kan få nogle pædagoger, der bliver gladere for at gå på arbejde og nogle forældre, der er mere trygge ved at aflevere deres børn i daginstitution og ikke mindst børn, der bliver gladere og får en bedre dag i daginstitutionen.