Af Knud Egon Poulsen

Jeg syntes der er mærkværdig at regeringen har fremsat forslag, om at nedlægge de danske regioner. De fem regioner der i dag styres af 205 folkevalgte regionsrådsmedlemmer tæt på borgerne.

Regionsrådene er i dag ansvarlig for mange vigtige områder, b.la. styrer de regionshospitalerne, ansvarlige for klimasikring, de regionale trafikselskaber, bekæmpelse af jordforurening, råstofkortlægning, de regionale vækstfora, natur, miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse, kultur, samt udvikling af landdistrikter. Endvidere driver regionerne en række institutioner, for udsatte borgere med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet.

Men i de seneste uger er det blevet offentligt kendt, at vores statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) DF, Liberal Alliance og De Konservative ønsker regionerne nedlagt. Jeg syntes deres ønske er meget udansk og forrykt, lidt forenklet kan man sige, vi har en statsminister der ønsker centralisering og begrænse demokratiet. Da en afvikling af regionerne, vil medføre at statslige embedsmænd, i stedet via regneark, skal styre vitale dele i vores samfund, som regionspolitiker er ansvarlige for i dag.

Socialdemokratiet (S) er enig med regeringen, om der er behov for at tjekke vores sundhedsvæsen. Men i stedet for at nedlægge regionerne, vil S tilføre regionerne flere penge, og nye opgaver som staten varetager i dag.

Endvidere ønsker S der uddannes flere læger og sygeplejersker, da prognoser forudser der de kommende år bliver flere ældre borger med plejebehov.

Men grundlæggende ønsker jeg og mit parti ikke at reducerer vores demokrati og øge statslig centralisering.

Vi må derfor håbe at et kommende folketingsvalg, vil give fremgang til de partier, der ønsker at bevare regionerne og vores nær demokrati.