Af formand for Socialdemokraterne Herning kommune, Knud Egon Poulsen

Helt naturlig er den globale forurening blevet mindre under Corona-krisen, de fleste har dog fokus på de mange negative konsekvenser.

Vi må dog erkende at vores hverdag ikke længere er den samme som før ”COVID-19” ramte os. Vi må indtil videre lære at leve med frygten for at blive smittet med den uhyggelig lungesygdom, der i værste fald kan medføre døden. Men heldigvis har vi Mette Frederiksen, en handlingsdygtig Statsminister der myndig har ledet folketinget, forhandlet med Arbejdsgivere og Lønmodtagerne og indført en række nødvendige restriktioner. Børnehaver, skoler, kulturinstitutioner og arbejdspladser har og er i perioder lukkede. Desuden skal vi forsat undgå at mødes i større forsamlinger, tage på udenlandsrejser, deltage i større kultur og sports events osv. 

Vi må erkende at den største konsekvens af Corona-krisen, har været at verdensøkonomien er blevet udfordret og som rammer Danmark der lever af at handle med hele verdenen. En konsekvens vi kan læse om i det fremlagte finanslovforslag for 2021. Desuden tør regeringen ikke spå om, hvor alvorlige og langvarige konsekvenserne bliver.

En anden men mindre konsekvens af Corona-krisen, er forsamlingsforbuddet der har udfordret vores demokrati, ved at foreninger og organisationer har måtte aflyse og udsætte generalforsamlinger, årsmøder og kongresser. Om verdenen nogen sinde bliver den samme som før nedlukningen, ved vi endnu ikke. Vi bør derfor udvikle nye møde- og debatformer, for at sikre vores demokratiske styre, der jo hele tiden kræver debat og beslutninger i større forsamlinger.

En tredje og målbar konsekvens af Corona-krisen er, at den globale forurening er blevet mindre under nedlukningen. Men da vi jo ikke bare kan lukke samfundet og virksomhederne for at undgå den dræbende forurening. I stedet bør vi udvikle og ændre vores samfund, da det er oplagt vi udnytter den nuværende nedgang i samfundsøkonomien, og øver os på at tænke grøn og bæredygtig, når samfundet igen skal op i gear for at sikre job til alle.

I det hele taget mener jeg Coronakrisen bør tvinge os til at tænke i nye baner. F.eks. er transportsektoren ansvarlig for en tredjedel af Danmarks CO2-udledning. Jeg mener vi skal kræve at transportsektoren udnytter den nuværende nedgang, til omlægning og nye fornuftige transport og logistik løsninger. Det er således også glædeligt at vores klimaminister Dan Jørgensen og hans EU-kollegaer er enige om at klimaet skal være en del af den økonomiske genopretning i Europa. Lignende ideer kan man også læse i finanslovforslaget for 2021.