Mærkelig, men det er nu et helt år siden Danmark blev Corona nedlukket, samtidig vurderer en dansk forskergruppe. at de mange Corona nedlukninger under epidemien har reddet op mod 35.000 dødsfald i Danmark.

Lokalpolitiske debatmøder og generalforsamlinger er forsat udsat

Vores lokalpolitiske hverdag er ikke den samme som før ”COVID-19” ramte os. Der er således ingen ændringer i den politiske hverdag, siden bestyrelsen i efteråret besluttede at aflyse/udsætte alle normale medlemsmøder og den ordinære kreds- og fællesgeneralforsamling, indtil de nuværende Corona restriktionerne ophører.

Byrådsvalgkamp – vi mangler byrådskandidater

Der afholdes som bekendt nyvalg til Herning byråd den 16. november 2021. Vi indledte i den forbindelse allerede valgforberedelserne i 2019 med valget af Tommy Tønning som vores byrådsspidskandidat.

Vi ønsker at opstille 18-20 kandidater. Vi vil derfor gerne høre fra dig, hvis du selv eller andre, som du kender, har lyst til at opstille for S ved det kommende byrådsvalg i Herning kommune.

Desuden har vi i vores opstillingsregler besluttet, at vore byrådskandidater skal prioriteres på vores næste generalforsamling eller ved en medlemsurafstemning inden sommeren 2021.

Det er dog ligegyldigt, hvor på stemmesedlen de enkelte kandidater er placeret, da vore kandidater bliver sideordnet opstillet, dvs. det udelukkende er de personlige stemmer på valgdagen. der afgør. hvem der bliver valgt til det nye byråd.

Socialdemokraterne Herning kommune

Knud Egon Poulsen, tlf. 2022-6825 – kep@runer.dk