Af formand for Socialdemokraterne Herning kommune, Knud Egon Poulsen

Når navngivne personer anklages for sexchikane og krænkelser, udstilles i presse og på de sociale medier, kan det let udvikle sig til en heksejagt og folkedomstol.

Vi må erkende, at 2020 bliver året, hvor Danmark har taget krænkelser og sexisme seriøst efter flere år med ”Me Too” debatten.

Det er dog vigtigt at skelne imellem magtmisbrug og harmløs flirt. Men når det drejer sig om overgreb og magtmisbrug, skal der ikke herske tvivl om, at det øjeblikkeligt skal stoppes. Derimod synes jeg, det kan diskuteres hvor alvorligt en tilfældig berøring i det offentlige rum skal ”takseres”.

Historisk opstod ”Me Too” debatten i efteråret 2017, hvor kvindelige ansatte i den amerikanske filmbranche anklagede mænd for seksuelle krænkelser på deres arbejdsplads. Siden har debatten om overgreb og magtmisbrug, ligestilling imellem mænd og kvinder bredt sig. En debat, der har skabt et socialt fællesskab, hvor kvinder har udtrykt solidaritet med de krænkede,  og blevet betegnet som et “feministisk nybrud”.

Da ”Me Too” debatten opstod i USA, slog den ikke rigtigt igennem i Danmark, før end Sofie Linde delte sine personlige oplevelser om sexchikane i DR. Efterfølgende var der mange kvinder, der stod offentligt frem og fortalte om deres personlige oplevelser med krænkelser og sexchikaner.

Jeg mener dog, vi alle har et ansvar for at undgå, at debatten udvikler sig til en ”heksejagt og folkedomstol”, hvor udokumenterede flere år gamle krænkelser udnyttes af vores sensationspresse. Desuden kan den offentlige debat om konkrete sager være svær at håndtere, da krænkelser og sexchikaner er en alvorlig sag, hvor vi skal undgå at udstille den krænkede.

En anden udfordring ved debatten om krænkelserne er, at vi opfatter tilfældig berøring og flirt forskelligt. Men jeg mener også, det skal afklares, om ikke tilfældige berøringer bør blive forældede efter et antal år, hvis ikke den krænkede tidligere har klaget over tilfældige berøringer.

Jeg vil naturligvis indrømme, at mennesker begår fejl livet igennem. Men der skal være plads til fejltrin, hvis man efterfølgende undskylder med respekt og selverkendelse, så krænkeren kan forsætte som en lovlydig borger.

Jeg mener desuden, det er vigtigt at værne om det danske frisind og undgå amerikanske tilstande, hvor det er normalt at kvinder anklage mænd for flere år gamle krænkelser og berøringer, der civilretlig er forældet.

Jeg mener, at seksuel chikane og magtmisbrug skal stoppes af ledelsen i virksomheder, institutioner, foreninger osv. ved at indføre ”nultolerance” i deres personalepolitik. Men samtidig skal mediebranchen forbedre deres presseetik i ”Me Too” debatten, da de jo faciliterer den offentlige debat og brugerne af de sociale medier.

Afslutningsvis mener jeg også, de politiske partier skal håndtere sexchikane og krænkelser konsekvent, men retfærdigt. Socialdemokratiet har således indført en fortrolig og respektfuld sagsbehandling via et advokatfirma som mellemled og ”whistleblower”, hvis politikere og ansatte oplever upassende og krænkende adfærd.