Fællesgeneralforsamling

Mandag 4. april 2022 hos 3F, Birk Centerpark 4, Herning
Kl. 17.00 – 18.45 ”Den politiske virkelighed”, hvor Tommy Tønning vil orientere om byrådspolitik, Conny Jensen om regionspolitik og Mogens Jensen om folketingspolitik. Efterfølgende vil mødeleder Jan Svendsen styre debatten og stille spørgsmål fra ”hatten”.
Kl. 18.45 Byder vi på Sandwich, øl og vand.
Kl. 19.00 Velkomst og godkendelse af forretningsorden for mødet v/Knud Egon Poulsen
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden for mødet
3. Valg af referent
4. Valg af stemmeudvalg
5. Bestyrelsens beretning, herunder orientering om byrådsvalgkampen v/ Knud Egon Poulsen
6. Regnskab for 2021 v/Jens Martin Christensen
7. Indkomne forslag – skal være modtaget senest den 21. marts 2022.
7.1 Samarbejdsaftale der skal sikre en ny og enkelt struktur mellem Partiforeninger, Valgkredse og Fællesledelsen i Herning kommune.
7.2 Nye og tilrettede ”Fællesledelsesvedtægter”.
7.3 Indkommet forslag om at hæve partiskatten fra de nuværende 2 % til 3 % gældende fra 1. maj 2022.
************************************************
Fællesledelsesgeneralforsamlingen afbrydes, og medlemmerne deler sig i to selvstændige generalforsamlinger, Herning Kreds syd og Herning Kreds nord. Efterfølgende mødes deltagerne og genoptager fællesledelsesgeneralforsamlingen.
*************************************************
8. Personvalg – personforslag kan stilles på mødet
8.1 Valg af formand for to år
På valg er Knud Egon Poulsen – modtager genvalg.
8.2 Valg af kasserer for et år
På valg er Jens Martin Christensen – modtager genvalg.
8.3 Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Ingrid Andreasen og Kai Østergaard – ønsker ikke genvalg.
Punkt 8.3 udgår, hvis pkt. 7.1 ”Samarbejdsaftalen ”vedtages.
8.4 Valg af revisorer for to år På valg er Orla Bredal – modtager genvalg.
9. Suppleant valg af for et år – personforslag kan stilles på mødet.
9.1 Valg af bestyrelses suppleant
På valg er 1. Hans Agerup og 2. Mikkel Micheelsen
Punkt 9.1 udgår, hvis pkt. 7.1 Samarbejdsaftalen vedtages.
9.2 Valg af revisorer suppleant På valg Daniel Buur Christensen
10. Valg af fire delegerede til S partikongres/er i perioden frem til næste års generalforsamling
Jf. partilovene har Herning partiforeningen forlods ret til 1 kongresdelegeret, herforuden har S i Herning kommune ret til tre kongresdelegerede. Fællesbestyrelse bemyndiges til at vælge de tre kongresdelegerede.
11. Eventuelt
* * *

De to valgkredses ordinære generalforsamlinger

Mandag 4. marts 2022 i lokalerne hos 3F, Birk Centerpark 4, Herning

Dagsorden for Kreds Syd

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af forretningsorden for mødet
4. Godkendelse af dagsorden for mødet
5. Valg af stemmetæller
6. Formandsberetning v/ Lone Børlum
7. Regnskab v/ kasserer Henriette Juhl Jensen
8. Indkomne forslag, der skal være formanden i hænde den 21. marts. 2022
9. Valg af folketingskandidat – forslag skal være formanden i hænde den 21. marts 2022
10. Valg af regionsrådskandidater – forslag skal være formanden i hænde den 21.marts. 2022
11.Valg til bestyrelsen, forslag kan stilles på mødet
11.1 Valg af formand, på valg er Lone Børlum – modtager genvalg
11.2 Valg af kasserer, på valg er Henriette Juhl Jensen – modtager genvalg
11.3 Valg af bestyrelses suppleant, på valg er Vinnie Borbjerg
12 Valg af 2 delegerede til partikongres/er frem til næste års generalforsamling, forslag om at bemyndige
bestyrelsen til at vælge de 2 delegerede.
13. Eventuelt
****************************

Dagsorden for Kreds Nord

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af forretningsorden.
4. Godkendelse af dagsorden.
5. Valg af stemmetæller.
6. Beretning v/formand Per Nielsen.
7. Regnskab v/kasserer Ingrid Andreassen
8. Indkomne forslag – forslag skal sendes til formanden senest 14 dage før mødet
9. Valg af folketingskandidat – Anders Andreassen modtager genvalg
9.1.Valg af regionskandidat.
10. Valg af formand – Per Nielsen modtager genvalg.
11. Valg af kasserer – Ingrid Andreassen modtager genvalg.
12. Valg af suppleant, bestyrelsen foreslår Jeanette Kæseler Hoffmann
13. Valg til kongressen.
14. Evt.

Dato

04. apr 2022
Expired!

Tid

17:00 - 22:00

Sted

3F, Birk
Birk Centerpark 4, Herning

Følg os på Facebook

Seneste nyheder

Medlemsinformation