Busrejse til Hamburg og omegn

Du inviteres på en spændende og lærerig studierejse til den gamle ”Hansestadt” Hamborg, hvis historie er præget af den kæmpe flod Elben, byens havn, ødelæggelserne under anden verdenskrig samt den efterfølgende opbygning og de mange seværdigheder.

Udrejse lørdag morgen den 16. september 2023 og hjemkomst tirsdag aften den 19. september 2023 med tre hotelovernatninger i Hamburg centrum.

Hent invitation som pdf

Formanden har ordet

Af Knud Egon Poulsen, februar 2023

Rettidig omhu – kræver væsentlige reformer

Ikke bare os der husker og har oplevet energikrisen i 1970erne og den efterfølgende økonomiske krise i 1980 – 90erne og de mange arbejdsløse. Vi ønsker ikke en gentagelse af en lignende krise og mange arbejdsløse.

Derfor ønsker jeg ”rettidig omhu” når ”kriselamperne lyser rødt”. Og netop ”Rettidig omhu” tror jeg vores nye SVM-regering kan sikre, da de regeringsgrundlægget har varslet varsler store reformer. Da regeringsgrundlaget indledes med: – Citat, Kære Danmark – Partierne bag dette regeringsgrundlag har forskellige holdninger, prioriteter og historiske rødder. Sådan vil det fortsat være. Men der er også meget, der forener. Ikke mindst en dyb erkendelse af, at Europa og Danmark står over for flere, mere komplekse og kritiske udfordringer, end vi har gjort i årtier. – Citat slut.

Jeg kan i øvrigt anbefale internerede at læse ”Regeringsgrundlaget” og blive varslet hvad vi kan forvente. Personlig håber jeg den nuværende SVM-regering vil holde hele folketingsperioden. Da ”de tre musketerer”, Mette, Jakob og Lars alle ønsker at gennemføre de nødvendige reformer, der kan bringe Danmark igennem de kommende års udfordringer. Da prognoser viser at det økonomiske råderum er begrænset i mange år og fremskrivninger varsler at Danmark de næste 10 – 15 år vil være præget af stagnation og lavvækst.

Alvorlige kommunale besparelser

Som bekendt har byrådet i Herning vedtaget budgettilpasninger, der i dette tilfælde handler om ”besparelser” på kr. 25 millioner i 2023 og kr. 55 millioner i 2024.

Byrådets officielle begrundelse for besparelserne er den internationale økonomi, krigen i Ukraine, en høj inflation, energikrisen og en mindre kommunal befolkningsvækst.

Desværre må vi erkende at kommunale besparelser fortrinsvis rammer børn, pensionister, handicappede og borger med lave indtægter. Jeg vil derfor anbefale en grundig analyse af de kommunale udgifter og indtægter, så S medlemmer efterfølgende kan debattere vores ønsker og at prioriteret i det kommunale budget. Inden byrådet udarbejder en langsigtet økonomiske strategier og undgår uforudsigelig ”hovsa-besparelser”. Der rammer den kommunale service til handicappede, psykiske syge og ældre, områder vi jo i dag ikke kan påstå er i superligaen.

Med andre ord, der skal udarbejdes en langsigtet økonomiskstrategi der sikre et økonomisk råderum og nye indtægter.

Jeg mener som andre, byrådet bør overveje om ikke der skal indføres: En dækningsafgift for butikker og virksomheder. – Øget brugerbetaling for de kommunale sportshaller og stadions. – Øget brugerbetaling for byggetilladelser, og måske hæve kommuneskatten og eller grundskylden.

Så ”kære lokalpolitiker” der er behov for en grundig debat, økonomiske forandringer, lederskab, politisk mod.

Kreds- og fællesgeneralforsamlinger

Som tidligere varslet afholder vores to valgkredse og fællesledelsen ordinære generalforsamlinger mandag den 27. marts 2023, i 3F lokaler Brikcenterpark 4 Herning.

Aftenen indledes som sædvanlig kl. 17.00 med de politiske beretninger, efterfølgende kl. 19.00 afvikles de tre generalforsamlinger. Jeg håber at mange medlemmer har lyst til at deltage og høre om og være med til at præge den fremtidige politik – tilmelding er ikke nødvendig.

Se indbydelse og dagsordner i dette blad.

Politiske tema-/ dialogmøder

Fællesbestyrelsen har besluttet at ændre de tidligere Politiske ”Drop in møder” til ”Politiske tema- og dialogmøder”, med mulighed for debat og løsninger på de aktuelle regions- og byrådspolitiske udfordringer.

Vi har planlagt seks møder resten af året, de første møder afholdes den 2. marts og 25, maj 2023 kl. 19.00 – 21.00, i Dansk Metal lokaler Neksøvej nr. 7, Herning, de efterfølgende møder vil blive meddelt senere.

Politiske resurse- og støtteudvalg.

Fællesledelsesbestyrelsen har nedsat en række politiske resurse- og støtteudvalg. Med individuelle udvalgsansvarlige for udvalg der skal drøfte og politikudvikle, ideer, tanker, visioner, med vores politikere. Og men ikke mindst synliggøre og agitere for Socialdemokratisk politik, i en tæt dialog med S region-, by- og folketingsmedlemmer.

  • Miljø-, Infrastruktur- og Naturpolitik
  • Børn- og Familiepolitik
  • Social- og Sundhedspolitik
  • Kultur- og Fritidspolitik
  • Regionspolitik
  • Byplan- og Bosætningspolitik

Hvis du ønsker at deltage i en eller flere af ovennævnte udvalg skal du meddele det til fællesformand Knud Egon Poulsen. Efterfølgende vil de interesserede blive indbudt til de enkelte udvalgsmøder.

Kunst, Kultur og Teater

Socialdemokratiet har besluttet at kordinere teaterforestillinger med rabat og arrangere foredragsaftener for dig og din jeres familie.

Vores første kulturtilbud bliver et Teaterkoncert med sange fra Arbejdersangbogen, lørdag den 29. april 2023 kl. 14.00 på Teamteateret, Herning. Til denne forestilling har socialdemokratiet forhånds reserverer et antal teaterbilletter. Normalbilletpris er kr. 190,00 pr stk., men ved vores fælleskøb vil vi kunne købe billetterne væsentlig billigere afhængig af antallet.

Bestilling af billetter ”efter først til mølle-princippet” via undertegnet på e-mail kep@runer.dk

Læs mere om arrangementet her.

Medlemsbusrejse til Bruxelles og Hamborg Sønderborg

Som bekendt har vi de seneste mange år arrangeret medlemsstudierejser.

Indtil videre har i år planlagt medlemsbusrejser til henholdsvis Bruxelles i maj og Hamborg i september 2023, hvor begge rejser næsten, er udsolgt.

Desuden er vi ved at planlægge en indenrigs busrejse til Sønderborg, lørdag den 13. maj 2023, kl. 7.00–22.00 med afslutning i en butik syd for landegrænsen til Tyskland.

Yderligere om rejsen senere her på hjemmesiden.

Et partimedlemskab er grundlaget for demokrati
De politiske partier i Danmark har de seneste 50 år oplevet en medlemstilbagegang. Ærgerlig, da partimedlemmer er fundamentet i et demokratisk samfund. Desuden får medlemmerne indsigt og indflydelse på den politik der føres i By-, Regionsråd, Folketing og EU-parlament. Jeg vil derfor bede om din hjælp til medlemshvervning, indmeldes kan ske via Socialdemokraternes hjemmeside eller ved at kontakte din lokale partiforening.

Vi efterlyser din e-mailadresse!
For at vi kan udsende flest mulige medlemsblade / nyhedsbreve billigst muligt benytter vi e-post.

Aktuelt har vi registreret e-mailadresser på ¾ af vores medlemmer, men vi tror flere har og bruger e-mail, derfor efterlyser vi din e-mailadresse.

Planlagte medlemsmøder og arrangementer frem til sommerferien 2023

Herforuden vil vi planlægge møder og aktiviteter, hvis der opstår et aktuelt behov. Bemærk der er forskellige målgrupper for møderne.  

23. februar kl. 18.00 – Generalforsamling, Trehøje & Aulum-Haderup partiforening.
27. februar kl. 19.00 – Generalforsamling, Herning partiforening.
27. februar kl. 19:30 – Generalforsamling, Sunds-Ilskov-Simmelkær partiforening.
2. marts kl. 19.00 – Politisk tema- og dialog medlemsmøde om regions- og byrådspolitik.
6. marts kl. 19.00 – Generalforsamling, Aaskov partiforening.
27. marts kl. 17.00 – Generalforsamling, Fællesledelsen og de to valgkredse.
15. april kl. 9.00 – Regionsrepræsentantskabsmøde.
29. april kl. 14.00 – Teaterkoncert med ”Arbejder sange fra hjertet”, sange fra Arbejdersangbogen på Teamteateret, Herning.
13. maj – hele dagen – Medlemstur til Sønderborg.
20-24. maj – Studierejse til Bruxelles.
25. maj – kl. 19.00 – Politisk tema- og dialog-medlemsmøde om regions- og byrådspolitik.
5. juni – eftermiddag – Grundlovsdags-arrangement ved Skallerund Sø, Engesvang.

Politiske studierejser i 2023

Vi har planlagt et par politiske studierejser i 2023. Den ene til Bruxelles 20-24. maj og den anden til Hamburg 16-19. september 2023.

Der er nu åbent for tilmelding.

Bemærk at der på hver af de to rejser kun kan deltage 44 personer – tilmelding vil derfor være efter ”først-til-mølle”-princippet.

Læs mere om turene her (åbner pdf)

Følg os på facebook

Kalender

Se alle kommende arrangementer

Medlemsinformation

Se seneste nummer