1. maj

Også i år fejres 1. maj hos 3F i Birk. Blandt talerne er Mogens Jensen og Lone Børlum.

Ny hjemmeside

Så er vi klar med den nye hjemmeside for Socialdemokratiet i Herning Kommune.

Ris og ros sendes til Knud Egon Poulsen – kep@def.dk

Giv sundhedsvæsnet et tjek – men bevar regionerne

Af Knud Egon Poulsen

Jeg syntes der er mærkværdig at regeringen har fremsat forslag, om at nedlægge de danske regioner. De fem regioner der i dag styres af 205 folkevalgte regionsrådsmedlemmer tæt på borgerne.

Regionsrådene er i dag ansvarlig for mange vigtige områder, b.la. styrer de regionshospitalerne, ansvarlige for klimasikring, de regionale trafikselskaber, bekæmpelse af jordforurening, råstofkortlægning, de regionale vækstfora, natur, miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse, kultur, samt udvikling af landdistrikter. Endvidere driver regionerne en række institutioner, for udsatte borgere med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet.

Men i de seneste uger er det blevet offentligt kendt, at vores statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) DF, Liberal Alliance og De Konservative ønsker regionerne nedlagt. Jeg syntes deres ønske er meget udansk og forrykt, lidt forenklet kan man sige, vi har en statsminister der ønsker centralisering og begrænse demokratiet. Da en afvikling af regionerne, vil medføre at statslige embedsmænd, i stedet via regneark, skal styre vitale dele i vores samfund, som regionspolitiker er ansvarlige for i dag.

Socialdemokratiet (S) er enig med regeringen, om der er behov for at tjekke vores sundhedsvæsen. Men i stedet for at nedlægge regionerne, vil S tilføre regionerne flere penge, og nye opgaver som staten varetager i dag.

Endvidere ønsker S der uddannes flere læger og sygeplejersker, da prognoser forudser der de kommende år bliver flere ældre borger med plejebehov.

Men grundlæggende ønsker jeg og mit parti ikke at reducerer vores demokrati og øge statslig centralisering.

Vi må derfor håbe at et kommende folketingsvalg, vil give fremgang til de partier, der ønsker at bevare regionerne og vores nær demokrati.

Vær frivillig i valgkampen

Inden for de næste måneder skal der som bekendt afholdes folketingsvalg i Danmark, vi har i den forbindelse brug for din hjælp, for at sikre folketingsmedlem Mogens Jensen får et godt valg.

Eksempler på opgaver, som du kan hjælpe med:

  • Dele materialer ud hvor du bor
  • Deltage i gadeaktiviteter
  • Pakke materialer
  • Ringe rundt
  • Hænge plakater op
  • Lave mad til aktive
  • Skrive læserbreve
Hvis du har lyst til at deltage aktivt i valgkampen, bedes du kontakte Martin Elbæk på martin.elbaek@ft.dk eller telefon: 61 62 54 30.

Ordentlighed – og betale for egne valg

Af Knud Egon Poulsen, januar 2019

Vi kender vist alle begrebet ”ordentlighed og enhver betaler sit”, om at opføre sig i overensstemmelse med gældende moralske normer. Sætningen er de senere år, blevet mere aktuel i kølvandet på de mange hvidvaskskandaler, svindel med udbytteskat, borgernes stigen gæld til staten og senest grundløs eftergivelse af skyldig gæld til det offentlige.

Men heldigvis afholdes der Folketings- og EU-parlamentsvalg indenfor det næste halve år, her vil jeg håbe danskerne stemmer på politiske partier der kan sikre en kurs skifte.
Socialdemokraterne mener kun det kan gå for langsom med at genoprette skatte og bankkontrollen. Samtidig skal danskernes gæld til det offentlige reduceres til et minimum. Ellers mister danskerne tilliden til den danske velfærdssamfund, det er som om mange danskere har glemt at vores samfund bygger på Folkestyre, Demokrati og Samfundsansvar. En samfund Socialdemokraterne har været med til skabe de sidste 100 år.

Det sidste år har afsløret en meget dårlig bankmoral ikke mindst hos Danske Bank og Nordea. Vi må erkende at store dele af vores bankvæsen er syg og nødlidende, der er blevet grisk og pengefikseret. Eller som Björn Wahlroos, bestyrelsesformand for Nordea arrogant her udtalt. ”Taber bankerne penge, kan regningen sendes til alle idioterne, som da staten redede finansverdenen med bankpakkerne. Det handler om at flytte penge fra de 80 procent, der er idioter, til de 20 procent af folk, der rent faktisk har ideer”.

Tilsynsmyndighederne har ganske enkelt ikke længere styr på de enorme pengestrømme i gennem bankenes pengetanke. Samtidig må vi erkende at bankerne ikke evner selvkontrol, derfor skal staten straks genindføre meget mere overvågning og kontrol af finanssektoren.

Endvidere har vi de senere år været vidne til at internationale finanshuse, er blevet afsløret i en utal bedragerier og svindelen med udbytteskat, der alene i Danmark har kostet samfundet mange milliarder kroner.
Desværre er ovennævnte banksvindel er ikke blevet afsløret, af offentlige skattemyndigheder, men af private ”Whistleblower” forskellige steder i Europa. ”Whistleblower” der i fællesskab har offentliggjort mange tusinde fortrolige transaktions dokumenter, der afslører en kriminel adfærd hos banker og finanshuse. Jeg mener at denne syge moral er opstået efter de senere års liberalisering

af vare- og kapitalbevægelser. Forstærket af at mange små banker er fusioneret, og blevet til udemokratiske finansfabrikker der kun har fokus på profit.

Jeg mener at de mange finansskandaler skal føre til at de offentlige skattemyndigheder øger reguleringen af internationale kapitalbevægelser.

Men samtidig er det vigtig at vore politiker øger strafferammen for økonomisk kriminalitet, så de ansvarlige bankbestyrelser og direktører straffes med lange fængselsstraffe.

En anden nationaløkonomisk udfordring er danskernes stigen gæld til staten. Den senest opgørelse viser at den private gæld til det offentlige er ”svimlende” 116 milliarder kroner, penge der skulle have været brugt til offentlig velfærd.

Den stigende gæld skyldes næsten udelukkende, det kuldsejlede statslige inddrivelsessystem, EFI – (Et Fælles Inddrivelsessystem). EFI der blev skabt af tidligere statsminister Anders Fogh og skatteminister Kristian Jensen i 2005. Endvidere skyldes den nuværende situation, at borgerlige politikerne ikke kunne vente på at det nye IT-system kom i drift, inden de krævede at kommunerne fyre tusindvis af kommunalpantefogeder, der oprindelig havde ansvaret for gældsinddrivelsen. Skandalen har betydet at retskafne borgere ”næsten” har mistet troen på at vi alle naturligvis skal betale skat – som fundamentet for vores velfærdssamfund.

Jeg mener løsningen på ovennævnte udfordring, bliver at kommunerne igen skal overtage ansvaret for inddrivelsen af borgernes offentlige gæld. Flere kommunale forsøg har allerede vist at kommunerne har succes med at opkræve borgernes restancer.

Socialdemokraterne mener, det kun kan gå for langsom med at indføre mere finanskontrol og overvågning, samtidig med at danskernes gæld til det offentlige til et minimum.

Alle ønskes et godt Folketings- og EU-parlaments valgår.