Generalforsamling, Fælles og valgkredse (Herning Kommune)

Mandag 18. marts hos 3F, Birk Centerpark 4, Herning
Kl. 17.00 – 18.45:
”Den politiske virkelighed”, ledes af journalist Niels Stoktoft Overgaard, der udspørger og styrer debatten med Tommy Tønning om byrådspolitik, Conny Jensen om Regionsrådspolitik og Mogens Jensen om landspolitik.
Kl. 18.45:
Pause med Sandwich, øl og vand.
Kl. 19.00:
Den organisatoriske generalforsamling med velkomst, godkendelse af forretningsorden for mødet v/ formand Knud Egon Poulsen.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden for mødet
4. Valg af stemmeudvalg
5. Bestyrelsens beretning v/ formand Knud Egon Poulsen
6. Regnskab for 2018 og budget for 2019 v/kasserer Bodil Kaptain
7. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 4. marts 2019
7.1 Bestyrelsen foreslår nye opstillingsregler ved byrådsvalget i Herning kommune november 2021.
******************************
Fællesledelsens generalforsamlingen afbrydes. Medlemmerne deler sig i to selvstændige generalforsamlinger, Herning kreds Syd og Herning kreds Nord. Se dagsordener nedenfor.
Efterfølgende mødes alle og genoptager fællesledelsesgeneralforsamlingen.
******************************
8. Valg af bestyrelse og revisor for 2 år – personforslag kan stilles på mødet.
8.1 Valg af kasserer.
På valg er Bodil Kaptain. Modtager genvalg.
8.2 Valg af bestyrelsesmedlem.
På valg er Hans Agerup Modtager genvalg.
8.4 Valg af revisorer. På valg er Mads Berg Modtager genvalg.
9. Valg af suppleanter for 1 år – personforslag kan stilles på mødet.
9.1 Valg af bestyrelsessuppleant.
På valg er 1. Bodil Schou – 2. Mona Herskind
9.2 Valg af revisorsuppleant.
På valg er 1. Vera Nybo Jensen og 2. vakant.
10. Valg af 4 delegerede til partikongres/er frem til næste års generalforsamling. Jf. partilovene har Herning partiforeningen forlods ret til 1 kongresdelegeret, herforuden har vi ret til tre kongresdelegerede. Fællesledelsesbestyrelsen bemyndiges til at vælge de tre delegerede.
11. Eventuelt
* * *

De to valgkredses ordinære generalforsamlinger

Mandag 18. marts 2019 i lokalerne hos 3F, Birk Centerpark 4, Herning

Dagsorden for Kreds Syd

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af forretningsorden for mødet
4. Godkendelse af dagsorden for mødet
5. Valg af stemmetæller
6. Formandsberetning v/ Lone Børlum
7. Regnskab v/ Søren Groth Petersen
8. Indkomne forslag, forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 4. marts 2019
9. Valg af folketingskandidat, forslag skal være formanden i hænde senest den 4. marts 2019
10. Valg til bestyrelsen, forslag kan stilles på mødet
10.1 Valg af formand, på valg er Lone Børlum – modtager genvalg
10.2 Valg af kasserer, på valg er Søren Groth Petersen – modtager genvalg
11 Valg af bestyrelses suppleant, på valg Vinnie Borbjerg – modtager genvalg
12 Valg af 2 delegerede til partikongres/er frem til næste års generalforsamlinger, forslag om at bemyndige bestyrelsen til at vælge de 2 delegerede.
13 Eventuelt
****************************

Dagsorden for Kreds Nord

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af forretningsorden for mødet
4. Godkendelse af dagsorden for mødet
5. Valg af stemmetæller
6. Formandsberetning v/ Per Nielsen
7. Regnskab v/ Ingrid P. Andreasen
8. Indkomne forslag, forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde
senest den 4. marts 2019.
9. Valg af folketingskandidat, forslag skal være formanden i hænde senest den 4. marts 2019
10. Valg til bestyrelsen, forslag kan stilles på mødet
10.1 Valg af formand, på valg er Per Nielsen – modtager genvalg
10.2 Valg af kasserer, på valg er Ingrid P. Andreasen – modtager genvalg
11 Valg af bestyrelses suppleant, forslag kan stilles på mødet
12 Valg af 2 delegerede til partikongres/er frem til næste års generalforsamlinger, forslag om at bemyndige bestyrelsen til at vælge de 2 delegerede.
13 Eventuelt
De to valgkredses ordinære generalforsamlinger
Bemærk, at der ikke skal vælges revisorer, da Kredsens regnskab jf. vedtægternes § 5 stk. 2 revideres af de to fællesledelsesrevisorer.
* Efter de to generalforsamlinger forsætter fællesledelsesgeneralforsamlingen.

Dato

18. mar 2019
Expired!

Tid

17:00 - 22:00

Sted

3F, Birk
Birk Centerpark 4, Herning

Følg os på Facebook

Seneste nyheder

Medlemsinformation