Generalforsamling Herning Partiforening

Partiforeningen afholder generalforsamling mandag 27. februar 2023 fra kl. 19.00 hos 3F, Birk Centerpark 4 i Herning.

(Husk fællesspisning fra kl. 18.00 – husk tilmelding)

Dagsorden

1. Velkomst v/ formand Mona Burgdorf Herskind

2. Valg af dirigent og referent

3. Godkendelse af indkaldelsen

4. Godkendelse af dagsorden

5. Valg af 3 stemmetællere

6. Bestyrelsens beretning v/ formand Mona Burgdorf Herskind

7. Regnskab og fastsættelse af kontingent v/ kasserer Heinrich Berwald

8. Indkomne forslag; forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde sen. 13.02.23

9. Orientering, Folketing v/Mogens Jensen, Region v/Conny Jensen og Byråd v/Tommy Tønning

10. Kaffepause

11. Gæstetale v/ Formand for DSU Herning Naja Nemeth.

12. Valg til bestyrelse og øvrige hverv – personforslag kan stilles på mødet.

a. Valg af formand for 2 år – på valg: Mona Burgdorf Herskind – modtager genvalg.
b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – på valg: Mikkel Michelsen – modtager genvalg.
c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – på valg: Poul Siggaard – modtager ikke genvalg.
d. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – på valg: Tine Skovgaard – modtager ikke genvalg.
e. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år – på valg: Mona Hedegaard – modtager genvalg.
f. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år – på valg: Lise Skriver – modtager ikke genvalg.
g. 2 revisorer for 2 år – på valg: Marius Kristensen og Karin Bragt – modtager begge genvalg.
h. 1 revisorsuppleanter for 1 år – på valg: Arul – modtager genvalg.
1 revisorsuppleant for 1 år – på valg: Jørgen Aarestrup-Nielsen – modtager genvalg.
i.  1 kongresdelegeret + 1 suppleant.
j.  4 delegerede til Regionsrepræsentantskab, 2 fra bestyrelsen og 2 vælges på generalforsamlingen – på valg: Jens Martin Christensen og Mikkel Michelsen – modtager begge genvalg.
k. 2 delegerede til AOF repræsentantskabsmøde – på valg: Jens Martin og Hans Agerup – modtager begge genvalg.
l. Valg af fanebærer og suppleant – på valg: Poul Siggaard og Rene Maxen – modtager begge genvalg.

Afslutning v/ formanden.

Fællesspisning – husk tilmelding
Traditionen tro, byder vi på ”gratis” fællesspisning forud for generalforsamlingen fra kl. 18.00. Tilmelding senest onsdag den 20. februar 2023, til kasserer Heinrich Berwald på email heinrichberwald@hotmail.com eller tlf. 28196908.

Til orientering konstituerer bestyrelsen sig efter generalforsamlingen.

 

Dato

27. feb 2023
Expired!

Tid

19:00 - 21:00

Sted

3F, Birk
Birk Centerpark 4, Herning

Arrangør

Herning Partiforening

Følg os på Facebook

Medlemsinformation