Generalforsamling Herning Partiforening

Partiforeningen afholder generalforsamling mandag 26. februar 2024 fra kl. 19.00 i Dansk Metals lokaler, Neksøvej 7, Herning

(Husk fællesspisning fra kl. 18.00 – husk tilmelding)

Dagsorden

1. Velkomst v/ formand Mona Burgdorf Herskind

2. Valg af dirigent og referent

3. Godkendelse af indkaldelsen

4. Godkendelse af dagsorden

5. Valg af 3 stemmetællere

6. Bestyrelsens beretning v/ formand Mona Burgdorf Herskind

7. Regnskab og fastsættelse af kontingent v/ kasserer Heinrich Berwald

8. Indkomne forslag; forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 12.02.24

9. Orientering fra Folketinget v/Mogens Jensen 

10. Kaffepause

11. Gæstetale v/Niels Fuglsang, Region Midtjyllands spidskandidat til EU-valget den 9. juni 2024

12. Valg til bestyrelse og øvrige hverv – personforslag kan stilles på mødet.

a. Valg af kasserer for 2 år – på valg: Heinrich Berwald – modtager ikke genvalg
b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – på valg: Annett Gejl – modtager ikke genvalg
c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – på valg: Casper D. Laursen – modtager ikke genvalg
d. Valg af 1. bestyrelsessuppleant for 1 år – på valg: Vakant.
e. Valg af 2. bestyrelsessuppleant for 1 år – på valg: Mona Hedegaard – modtager genvalg.
f. 1 revisor for 1 år – på valg: Vakant.
g. 1 revisorsuppleanter for 1 år – på valg: Arul – modtager genvalg.
1 revisorsuppleanter for 1 år – på valg: Jørgen Aarestrup-Nielsen – modtager genvalg.
h. 1 kongresdelegeret + 1 suppleant.
i. 4 delegerede til Regionsrepræsentantskab, 2 fra bestyrelsen og 2 vælges på generalforsamlingen – på valg: Jens Martin Christensen og Mikkel Michelsen – modtager begge genvalg.
j. Valg af fanebærer og suppleant – på valg: Poul Siggaard og Rene Maxen – modtager begge genvalg.

Afslutning v/ formanden.

Fællesspisning – husk tilmelding
Traditionen tro byder vi på ”gratis” fællesspisning forud for generalforsamlingen fra kl. 18.00. Tilmelding senest onsdag den 19. februar 2024, til kasserer Heinrich Berwald på email heinrichberwald@hotmail.com eller tlf. 28 19 69 08.

Til orientering konstituerer bestyrelsen sig efter generalforsamlingen.

Dato

26. feb 2024

Tid

19:00 - 21:00

Sted

Dansk Metal
Neksøvej 7, Herning

Arrangør

Herning Partiforening

Følg os på Facebook

Medlemsinformation