Generalforsamling Herning Partiforening

Som annonceret i vort medlemsblad Den røde tråd afholder partiforeningen generalforsamling mandag 24. februar kl. 19.

Vi håber, du har tid og lyst til at være med og gøre din indflydelse gældende i din partiforening.

Traditionen tro byder vi på aftensmad kl. 18-19. Såfremt du gerne vil spise med, skal du tilmelde dig spisningen senest mandag 18. februar til kasserer Vera Nybo Jensen på vnj@jensen.mail.dk eller tlf. 41290079.

Arrangementet finder sted hos 3F i fagforeningens lokaler i Birk. Birk Centerpark 4, 7400 Herning.

Vel mødt

Med venlig hilsen, bestyrelsen, Herning Partiforening
v. Mona Burgdorf Herskind, formand

Dagsorden

1. Velkomst v/ formand Mona Burgdorf Herskind

2. Valg af dirigent og referent

3. Godkendelse af indkaldelsen

4. Godkendelse af dagsorden

5. Valg af 3 stemmetællere

6. Bestyrelsens beretning v/ formand Mona Burgdorf Herskind

7. Regnskab og fastsættelse af kontingent v/ kasserer Vera Nybo Jensen

8. Indkomne forslag (forslag der ønskes behandlet,skal være formanden i hænde senest den 20. februar 2020).

9. Orientering, Folketing v/Mogens Jensen, Region v/Conny Jensen og Byråd v/Tommy Tønning

10. Gæstetaler v/DSU

11. Valg til bestyrelse og øvrige hverv – personforslag kan stilles på mødet.

a. Kasserer for 2 år(Vera Nybo Jensen er på valg – modtager genvalg)
b. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år(Bruno Sørensen og Nikolaj Rosenkilde Kølbæk er på valg begge modtager genvalg
c. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
d. 2 revisorer for 1 år – på valg (Marius Kristensenog Karin Bragt – beggemodtager genvalg)
e. 2 revisorsuppleant – på valg (Arul ogJens Martin– beggemodtager genvalg)
f. 1 kongresdelegeret + 1 suppleant
g. 4 delegerede til Regionsrepræsentantskab, 2 fra bestyrelsen og 2 vælges på generalforsamlingen på valg (Bodil Schou og Jens Martin Christensen – begge modtager genvalg)
h. 2 delegerede til AOF- repræsentantskabsmøde på valg (Jens Martin Christensen og Hans Agerup – begge modtager genvalg)
i. Valg af fanebærer og suppleant (Poul Siggaard og Rene Maxen – begge modtager genvalg)

12. Afslutning ved v/ formanden.

Dato

24. feb 2020
Expired!

Tid

19:00 - 18:00

Sted

3F, Birk
Birk Centerpark 4, Herning

Følg os på Facebook

Seneste nyheder

Medlemsinformation