Generalforsamling Kredse og Fællesledelsen

De to valgkredse og Fællesledelsen i Herning kommune afholder ordinær generalforsamlinger mandag 27. marts 2023.

Jf. vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet, være indsendt til formanden senest 14 dage forud for mødet.
Indkomne forslag kan læses på Facebook forud for mødet.

Kl. 17.00 indledes med politiske beretninger fra henholdsvis byråd, regionsrådet og folketinget.
Kl. 19.00 indledes fællesledelsens generalforsamling, og efterfølgende afholder de to valgkredse deres generalforsamlinger.

De enkelte dagsordner og bilag m.m. tilføjes i løbet af februar 2023.

Dato

27. mar 2023

Tid

17:00 - 22:00

Sted

3F, Birk
Birk Centerpark 4, Herning

Følg os på Facebook

Medlemsinformation