Medlemsmøde med Niels Fuglsang

Mød europaparlamentariker Niels Fuglsang

Medlemmer af Socialdemokratiet i Herning kommune og interesserede inviteres til et uformelt EU-medlemsmøde med Niels Fuglsang, der
er socialdemokratisk medlem af Europa-parlamentet

Tirsdag d. 24. august 2021 kl. 17.30 – 19.30 i 3F’s lokaler i Birk Centerpark 4, Herning.

På mødet vil Niels fortælle om de mange opgaver og udfordringer i EU-parlamentet efter et års Corona nedlukning.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Hent invitation som pdf.

Vi har brug for dig som valghjælper

Vi er allerede langt med forberedelserne til regions- og byrådsvalget, som først vil kulminere ved valget d. 16. november 2021. Vi efterlyser interesserede medlemmer, der har lyst til at hjælpe med vores valgkamp. Som f.eks. kan nævnes

uddeling af valgmateriale, opsætning af valgplakater, praktisk medhjælper ved valgarrangementer eller som personlig kandidatmedhjælper for en af vores kandidater osv. osv. Med andre ord vi har brug for mange frivillige valgmedhjælpere ved regions- og byrådsvalget, så hvis du vil tilbyde din hjælp, skal du kontakte din partiforening eller undertegnede.

Knud Egon Poulsen
Tlf. 2022 6825

 

Nyhedsbrev marts 2021

Mærkelig, men det er nu et helt år siden Danmark blev Corona nedlukket, samtidig vurderer en dansk forskergruppe. at de mange Corona nedlukninger under epidemien har reddet op mod 35.000 dødsfald i Danmark.

Lokalpolitiske debatmøder og generalforsamlinger er forsat udsat

Vores lokalpolitiske hverdag er ikke den samme som før ”COVID-19” ramte os. Der er således ingen ændringer i den politiske hverdag, siden bestyrelsen i efteråret besluttede at aflyse/udsætte alle normale medlemsmøder og den ordinære kreds- og fællesgeneralforsamling, indtil de nuværende Corona restriktionerne ophører.

Byrådsvalgkamp – vi mangler byrådskandidater

Der afholdes som bekendt nyvalg til Herning byråd den 16. november 2021. Vi indledte i den forbindelse allerede valgforberedelserne i 2019 med valget af Tommy Tønning som vores byrådsspidskandidat.

Vi ønsker at opstille 18-20 kandidater. Vi vil derfor gerne høre fra dig, hvis du selv eller andre, som du kender, har lyst til at opstille for S ved det kommende byrådsvalg i Herning kommune.

Desuden har vi i vores opstillingsregler besluttet, at vore byrådskandidater skal prioriteres på vores næste generalforsamling eller ved en medlemsurafstemning inden sommeren 2021.

Det er dog ligegyldigt, hvor på stemmesedlen de enkelte kandidater er placeret, da vore kandidater bliver sideordnet opstillet, dvs. det udelukkende er de personlige stemmer på valgdagen. der afgør. hvem der bliver valgt til det nye byråd.

Socialdemokraterne Herning kommune

Knud Egon Poulsen, tlf. 2022-6825 – kep@runer.dk

Generalforsamling og aflysninger

S bestyrelsen i Herning kommune har besluttet at gennemføre vores planlagte S Kreds og Fællesledelsesgeneralforsamling i Herning kommune mandag den 5. oktober 2020 kl. 17.00 i Dansk Metal lokaler Neksøvej 7, Herning. Bemærk nyt mødested.

Tilmelding er ikke nødvendig. Se mødedagsordenen på denne side.. Generalforsamlingen vil blive gennemført jf. gældende Corona restriktioner.

S bestyrelsen i Herning kommune har besluttet at aflyse/udsætte følgende møder:

29. september 2020 – Drop in S medlemsmøde om regions- og byrådspolitik
26. oktober 2020 – Offentlige møde med folketingsmedlem og minister Mogens Jensen
5. november 2020 – Offentligt EU-møde med Niels Fuglsang MEP og Søren Gade MEP

Venlig hilsen
Socialdemokratiet Herning kommune
Knud Egon Poulsen
Tlf. +45 2022-6825

Aflysninger

Til S medlemmer i Herning kommune

Ja, lige pludselig er der vendt op og ned på vores hverdag. Danmark har de seneste dage oplevet at skoler, arbejdspladser, oplevelsesindustrien og kulturinstitutioner osv. osv. lukkes, samtidig med at antallet af smittede med Coronavirus stiger. Men heldigvis har Danmark en ansvarlig og handlingsdygtig Statsminister, Regering og Folketing der i dialog med arbejdsmarkedets parter Arbejdsgiver og Lønmodtager aftaler det nødvendige.

S fællesbestyrelsen i Herning kommune har på grund af ovennævnte situation besluttet at aflyse planlagte S møder og arrangementer, indtil videre til ultimo april 2020 og efterfølgende til landets sundhedsmyndigheder beslutter det.

• S Kreds og Fællesledelsesgeneralforsamling i Herning kommune den 6. april 2020 – er aflyst.
Vi forventer i stedet at gennemføre generalforsamlingen i august 2020, men i alle tilfælde vil I blive varslet en måned før afholdelse.
Bestyrelsen er bekendt med vi med ovennævnte aflysning, overtræder vores vedtægter § 4 stk. 3, der siger at den kompetente forsamling, årligt skal mødes inden udgangen af maj måned.

• ”Drop in” S medlemsmøde om regions- og byrådspolitik den 24. marts 2020 – er aflyst.

• ”Drop in” S medlemsmøde om regions- og byrådspolitik den 21. april 2020 – er aflyst.

• Vores udsolgte S studierejse til Bruxelles den 23. – 26. maj 2020 – er aflyst.

Yderligere information følger her på hjemmesiden og pr. mail når situationen ændrer sig.

Venlig hilsen
På vegne af Socialdemokraterne Herning kommune
Knud Egon Poulsen
Tlf. 2022-6825